Adhesió

  • Qui pot adherir-se? Qualsevol entitat, empresa, associació o persona individual.
  • Com pots adherir-te a la Carta? Omplint i signant el document de fitxa d’adhesió, on es detallin els compromisos entorn a la preservació del paisatge de la Conca de Barberà; i enviant-ho a paisatge@concadebarbera.info

DOCUMENT FITXA D’ADHESIÓ