Documentació

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha promogut la Carta del paisatge de la Conca de Barberà amb l’objectiu de protegir, ordenar, gestionar, millorar i valoritzar els paisatges de la comarca, ja que són un dels elements identitaris més importants d’aquest territori i un recurs econòmic i de desenvolupament local de primer ordre. La Carta del paisatge s’ha redactat amb el suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

L’elaboració de la Carta del paisatge de la Conca de Barberà ha estat un procés que ha requerit tant el treball d’un equip d’experts, com el desenvolupament d’estratègies participatives, de mediació i de concertació.

Aquest procés ha constat de tres fases principals d’elaboració tècnica i consens que ara hauran de tenir la seva continuïtat en una quarta fase permanent d’implementació d’aquesta Carta del paisatge.

Fase 1: Redacció de la diagnosi de les dinàmiques i tendències del paisatge
Fase 2:
Definició dels objectius de qualitat paisatgística i de les estratègies d’intervenció
Fase 3:
Elaboració del programa de gestió del paisatge i signatura dels documents de consens
Fase 4:
Implementació de la Carta del paisatge de la Conca de Barberà

DOCUMENTS DE LA CARTA DEL PAISATGE DE LA CONCA DE BARBERÀ

VOLUM I: Introducció al paisatge de la Conca de Barberà

VOLUM II: Unitats de paisatge de la Conca de Barberà

VOLUM III: Objectius de qualitat paisatgística

VOLUM IV: Document de consens